Continuïteit

Noodopvolgingsplan

Opstellen van een  procedure voor acties bij plotseling uitvallen ondernemer ( ernstige ziekte / overlijden)

In een paar sessies stellen wij gezamenlijk een continuïteitsplan op.

In dit plan nemen wij o.a op:

- De te nemen akties direct en op termijn
- Hoe zijn de backup / vervanger(s)  geregeld?
- Wie moet er worden geïnformeerd?
- Waar is benodigde informatie cq codes te vinden?
- Hoe gaat het bedrijf verder cq. wie volgt op?
- Hoe wordt e.e.a geregeld voor privé en gezin?
- Hoe zal de toekomst voor het bedrijf er uitzien?

Dit zijn zaken waarin een testament niet voorziet, maar die nu praktisch geregeld kunnen worden ipv op een onvoorbereid moment van stress.

De kosten van een noodopvolgingsplan zijn € 990,00 excl BTW voor welk bedrag de onverwachte zaken voor de ondernemer, zijn medewerkers en gezin goed geregeld zijn.